Telefon : 0742.89.56.78
Email : exjmariusradu@yahoo.com
Brezoi, jud. Vâlcea

slide3Onorariile si taxele ( tarife sau preturi ) practicate de Executorul Judecatoresc Marius RADU variaza intre limitele impuse prin lege conform art.39/188/2000 si Ordinului Ministrului Justitiei nr.2550/C/2006 modificat si completat prin OMJ nr.2561/2012 in functie de complexitatea dosarului dar si de implicatiile si durata executarii silite.

Partea care solicita îndeplinirea unui act sau aunei activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele si activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Astfel, atunci cand initiem deschiderea unui nou dosar se va achita un avans din onorariul stabilit, conform legii sau conventiei.Recuperarea cheltuielior de executare, inclusiv a sumelor avansate se va face in conditiile Codului de Procedura Civila.